Klasyfikacja pomieszczeń czystych

Czyste pomieszczenie można nazwać takim, które ma kontrolowane parametry środowiskowe między innymi kurz, bakterie, pył czy opary chemiczne. Badania naukowe lub tworzone leki w laboratorium muszą być skrupulatnie kontrolowane. Taka sama sytuacja dotyczy gastronomii, gdzie wytwarzane jest jedzenie do spożycia. Pomieszczenie czyste inaczej zwane Clean Room musi mieć odpowiednią klasę czystości.

Aby sprawdzić czy pomieszczenie jest czyste i spełnia wszystkie wymagania, warto przeprowadzić testy kwalifikacyjne. Takie testy mogą być wykonywane dla nowych pomieszczeń lub jako element okresowy, w celu poprawienia funkcjonowania już istniejącego pomieszczenia. Testy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami serii ISO. Warto w tym celu zapoznać się i skorzystać z pakietem testów kwalifikacji pomieszczeń czystych Clean Room pod podanym linkiem: https://bnt-sigma.pl/klasyfikacja-pomieszczen-czystychCleanroom. Pakiet ten obejmuje takie testy jak:

  • Klasyfikacja pomieszczenia czyli określenie jaka jest aktualna klasa czystości,
  • Prędkość powietrza pod filtrem końcowym, wydajność instalacji, ilość wymian powietrza w pomieszczeniu czyli ocena instalacji, która nawiewa powietrze w stosunku do zdolności oczyszczania tego powietrza i wymagań projektowych,
  • Braku występowania nieszczelności w miejscu gdzie znajduje się filtr oraz brak uszkodzeń w tkaninie filtracyjnej,
  • Czas regeneracji pomieszczenia czyli sprawdzenie w jakim czasie po wprowadzeniu danej ilości zanieczyszczenia powietrze powróci do wymaganej czystości,
  • Która weryfikują zgodność w kierunku przepływu powietrza,
  • Różnica ciśnień pomiędzy pomieszczeniami,
  • Temperatura oraz wilgotność powietrza.

Przeprowadzenie wszystkich tych testów pozwoli na tworzenie pomieszczenia, które jest czyste i może być wykorzystywane zarówno do laboratorium jak i w gastronomii. Będzie miejscem bezpiecznym do produkcji. Takie testy powinny być wykonywane przez osoby doświadczone, które specjalizują się w tym temacie i działają zgodnie z normami. Aby pomieszczenie mogło być nazwane Clean Room musi być pod ścisłą kontrolą. Stworzone zostały z myślą o tym, aby ograniczyć zanieczyszczenia w obrębie danej przestrzeni. Do stworzenia wysokiej klasy pomieszczenia czystego przeznaczone są specjalistyczne systemy wentylacyjne. Pozwalają one na efektywne oczyszczanie powietrza, a także zabezpieczają przed czynnikami zewnętrznymi. W skład układu wentylacyjnego wchodzą między innymi przetworniki, regulatory oraz nawiewniki. Elementy te mają wpływać na sprawność regeneracji powietrza i dbać o to, by pomieszczenie było czyste oraz mogło być wykorzystane do gastronomii lub jako laboratorium.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *