Interim manager – jaka jest jego rola w firmie?

Gdy kryzys uderza w firmę, jej właściciel lub zarząd szuka wszystkich możliwych rozwiązań, pozwalających przetrwać trudniejsze czasy. Może ciąć wydatki, zwalniać pracowników czy też zintensyfikować działania marketingowe, by dotrzeć do większej liczby klientów. Jednak to nie jedyne wyjścia ze skomplikowanej biznesowo sytuacji. Firmy w Polsce coraz częściej sięgają po pomoc zewnętrznych doświadczonych menedżerów, specjalizujących się w optymalizowaniu działalności przedsiębiorstwa. Czym dokładnie zajmuje się taka osoba i jak może pomóc w kryzysie?

Na czym polega interim management?

Interim manager to doświadczony oraz wysoko wykwalifikowany specjalista, poszukiwany ze względu na oferowane szybkie i skuteczne rozwiązania dla firm w kryzysie. W przeciwieństwie do „tradycyjnych” menedżerów, ekspertów z dziedziny interim management zatrudnia się na krótki okres, często trwający maksymalnie od 3 do 12 miesięcy.

Takie osoby potocznie są czasami nazywane „lekarzami firm”. Nie jest to określenie na wyrost – wynika ono ze zdolności wykwalifikowanych menedżerów do diagnozowania wadliwych procesów w organizacji i wdrażania niezbędnych zmian, aby np. przywrócić przedsiębiorstwu rentowność.

Jak interim manager może pomóc firmie?

Tymczasowy dyrektor pomaga danej organizacji osiągnąć określone założenia w krótkim czasie. Głównym zadaniem interim managera jest wsparcie firmy w realizacji jej celów poprzez rozwiązanie konkretnego problemu. Osoby te są najbardziej znane z podejmowania się trudnych zadań, wynikających np. z kryzysu gospodarczego, nagłego odejścia członka zarządu lub znaczącego spadku zysków przedsiębiorstwa. Tym, co sprawia, że ​​interim management jest coraz popularniejszy, to zdolność do odwrócenia przez doświadczonego specjalistę trudnych sytuacji w krótkim czasie.

Jaką pozycję w danej organizacji może zająć interim manager? Większość najważniejszych działań firmy podlega kierownictwu wyższego szczebla. Te stanowiska kierownicze na tzw. C-levelu, obejmujące m.in.: dyrektorów generalnych, operacyjnych, finansowych czy tych ds. marketingu. Praca interim managera polega najczęściej na przejmowaniu obowiązków, które spoczywały na tych osobach, ale taki ekspert może również wcielić się w rolę menedżera niższego szczebla, kierującego np. określonym zespołem czy działem w konkretnej organizacji.

Ponadto, w ramach interim management, doświadczony specjalista może zająć się ścisłą współpracą z działem HR, aby wybrać i zatrudnić kompetentnych pracowników. Analizuje również procedury oraz podejmowane wcześniej w przedsiębiorstwie działania biznesowe, szukając błędów i wdrażając odpowiednie rozwiązania naprawcze. Interim manager może także sprawować nadzór nad budżetem operacyjnym, planować strategię, wspierać kierownictwo w procesie restrukturyzacyjnym oraz wykonywać wiele innych obowiązków powierzonych mu przez zarząd danego podmiotu.

W czym rola interim managera podobna jest do zarządcy sukcesyjnego?

Interim managerowie czasem myleni są z zarządcami sukcesyjnymi. To jednak dwie odrębne role. Zarząd sukcesyjny ma za zadanie zapewnienia dalszej działalności firmy po śmierci jej właściciela, aż do zakończenia formalności związanych ze spadkiem czy sukcesją. Taka osoba lub zespół specjalistów może pomóc również w znalezieniu nowego prezesa, zamknięciu organizacji bądź jej sprzedaży. Jedną cechą wspólną zarządcy sukcesyjnego oraz interim managera jest fakt świadczenia usług dla danego podmiotu przez określony czas w często skomplikowanych, wymagających odpowiedniej wiedzy sytuacjach.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *