Praca z danymi i kilka faktów na jej temat

Fatalne użycie danych to scenariusz wielu firm, do których nie dotarły nowe technologie oparte na data lake.

Analityczne piaskownice powinny standardem i codziennością. Zarządzanie zasobami takich agregatów, powinno z kolei być bezpośrednio kontrolowane – cały przepływ danych, od wstępnego przetwarzania, przez integrację, lokowanie w bazie danych, po przetwarzanie końcowe i modelowanie analityczne. Strategia udostępniania i bezpieczeństwa chmury prywatnej i publicznej ociera się o wiele spornych kwestii, które w organizacjach często się nadinterpretuje. PM odgrywa integralną rolę we wspieraniu tych zmieniających się wymagań. Zaletą chmury publicznej jest możliwość natychmiastowego jej udostępnienia i skalowania – tak właśnie ją projektowano. W przypadkach, gdy wrażliwość danych pozwala na szybkie prototypowanie, może to być bardzo skuteczne.

Podejście safety first w BI

Bezpieczeństwo to kluczowa kwestia przy integracji zbiorów danych (big data) i nie należy trywializować tego zagadnienia. Dane mogą zawierać informacje wrażliwe, a co za tym idzie, wymagać mogą ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Assessment dostępu i matryca użytkowników to absolutny „must” od samego początku projektu. Organizacje mogą podjąć kilka środków, aby zapewnić bezpieczeństwo danych podczas wdrożenia pracy na big data. Poznaj specjalistów w dziedzinie i szkol umiejętności swojego zespołu: Power BI courses.

Standard powszechnie znany to szyfrowanie. Konwertowanie danych do nieczytelnego formatu, który wymaga odczytania kluczem deszyfrującym – klasyka gatunku, którą spotkać możemy praktycznie na każdym kroku pracy z codziennymi aplikacjami. Na przykład, integrując dane pracowników z różnych źródeł, szyfrujemy je, aby poufne informacje nie stały się publiczne, np. numer ubezpieczenia społecznego.

Access control w nowym wydaniu

Kontrola dostępu to kolejny kluczowy aspekt bezpieczeństwa danych podczas wdrożenia. Te elementy sterujące określają, kto może uzyskać dostęp do danych, ustawiając odpowiednie uprawnienia. Należy pamiętać, że przy udzielaniu uprawnień, trzeba zachować szczególną ostrożność. Podczas integracji danych klientów z wielu źródeł, kontrola dostępu może działać niekorzystnie, ograniczając dostęp upoważnionego personelu. Oczywiście, trudność zależy od wielkości firmy w jakiej następuje segmentacja użytkowników.

Odpowiednie protokoły przesyłania danych – środki zapewniające bezpieczeństwo danych podczas pracy różnych modułów. Przeważnie mowa tutaj o HTTPS, FTPS i SFTP do przesyłania danych. Hermetyczne przesyłanie danych wpływa znacząco na ich bezpieczeństwo. Dowiedz się więcej o pozycjonowaniu sklepów i zastosowaniu protokołu HTTPS dla domeny.

Nieprawidłowości się zdarzają

Najczęstszym wyzwaniem pojawiającym się w organizacjach jest problem polegający nieprawidłowym przechowywaniu danych. Powodów jest tutaj wiele – niewłaściwe metody stosowane przez użytkowników, niestosowanie się do wskazówek i dobrych zasad, lub gdy nie są sprawnie przetwarzane w ich cyklu życia. Praca na dużych zbiorach danych wiąże się z błędami podczas procesu metryk lub brakiem doświadczenia. W tym artykule nie sposób wymienić najczęstszych błędów związane z Big Data. Różni się to per firma. Podejście Agile najlepiej sprawdza się przy dzieleniu pracy na kawałki i sprawdzeniu jej. Następnie wybierz najlepszą technologię w oparciu o swój zakres danych, przechowuj dane w chmurze i zapewnij zgodność z RODO.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *