Na czym polega bezwykopowa renowacja rur?

Kanalizacja, jak każda użytkowa instalacja wodna, wymaga systematycznego czyszczenia i konserwacji. W przypadku awarii wymaga oczywiście odpowiedniej naprawy. Rury w systemie kanalizacyjnym mogą być naprawiane różnymi metodami. Jedną z nich jest bezwykopowa renowacja rur. Warto wiedzieć, kiedy metoda ta jest stosowana, na czym polega oraz jakie ma zalety.

Kiedy przeprowadzana jest bezwykopowa renowacja rur?

Naprawy bezwykopowe przeprowadzane są w różnych sytuacjach. Najczęściej metoda ta stosowana jest wówczas, kiedy bezpośredni dostęp do rur poprzez wykop jest utrudniony lub wręcz utrudniony. Mowa tu choćby o pracach przeprowadzanych pod budynkami. Bezwykopowa renowacja rur powszechnie stosowana jest w przypadku instalacji sanitarnych, deszczowych czy przemysłowych. Najczęściej w ten sposób naprawiane są nieszczelne złącza, pęknięcia poprzeczne oraz duże ubytki rur.

Na czym polega renowacja bezwykopowa?

Zanim metoda bezwykopowa będzie mogła być zastosowana, konieczne jest wcześniejsze bardzo dokładne oczyszczenie instalacji i dokładne zidentyfikowanie przyczyny awarii. Najczęściej wykorzystuje się do tego monitoring rur za pomocą specjalnych kamer. Sama naprawa bezwykopowa może być przeprowadzona na dwa sposoby. Pierwszy to tzw. naprawa punktowa. Stosowana jest tam, gdzie dochodzi do uszkodzenia najsłabszych punktów instalacji. Przykładem może być to miejsce łączenia się rur. Drugi sposób to tzw. metoda rura w rurę. Ta metoda stosowana jest w przypadku uszkodzenia długiego odcinka przewodów instalacyjnych.

Jakie są zalety bezwykopowej renowacji rur?

Przede wszystkim metoda bezwykopowa zapewnia znacznie krótszy czas napraw. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnego przypadku, jednak stwierdzić można, że wszelkie naprawy z wykorzystaniem tej metody trwają dość krótko. Dodatkowo metoda bezwykopowa jest bardzo efektywna. Naprawione w ten sposób rury zachorują swoją trwałość przez długi czas. Często instalacja staje się nawet bardziej wytrzymała w porównaniu do stanu sprzed renowacji. To ogromna zaleta tej metody w porównaniu z innymi.

Wszystko to sprawia, że bezwykopowa metoda naprawy i renowacji rur jest dziś tak powszechnie stosowana. Znajduje szerokie zastosowanie, nie jest skomplikowana i przynosi znakomite efekty. Pamiętać jednak trzeba, aby tego typu prace zawsze zlecać wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystkie prace przeprowadzone zostaną prawidłowo, a sama instalacja zachowa swoją żywotność.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *