Recykling odpadów budowlanych – o czym pamiętać?

Prace budowlane lub rozbiórkowe wiążą się nieodłącznie z gromadzeniem odpadów. Płyty kartonowo-gipsowe, usunięte tynki ze ścian, gruz betonowy czy stalowe elementy konstrukcji budynku to zaledwie część śmieci pozostawionych po wspomnianych pracach. Niektóre z nich można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Sprawdź, jakie to odpady i o czym należy pamiętać w kwestii recyklingu śmieci budowlanych.

Co zrobić z odpadami budowlanymi?

Odpady poremontowe i budowlane podlegają innemu rodzajowi utylizacji niż np. zwykłe śmieci komunalne czy plastik. To sprawia, że nie wolno ich wrzucać do zwykłych, przydomowych pojemników na odpady. Za nielegalne wyrzucenie gruzu budowlanego grożą poważne kary finansowe. Jak zatem legalnie i bezpiecznie pozbyć się odpadów budowlanych?

Możesz zdecydować się na samodzielny wywóz gruzu Warszawa. Miasto to dysponuje PSZOK-ami, czyli Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To placówki, w których możesz bezpłatnie pozostawić m.in. odpady wielkogabarytowe, rozbiórkowe, poremontowe i budowlane. Samodzielne wywiezienie śmieci bywa jednak problematyczne – wymaga posiadania odpowiedniej wielkości kontenerów na odpady, a także pojazdu, który je sprawnie i bezpiecznie przewiezie.

Dlatego znacznie lepsze rozwiązanie to po prostu zlecić profesjonalnej firmie wywóz odpadów budowlanych Warszawa. Działa tam mnóstwo firm świadczących tego rodzaju usługi. Aby znaleźć dobrą firmę, która sprawnie, terminowo i fachowo zrealizuje usługę, skorzystaj z oferty serwisu Smieci.eu. Wystarczy, że wypełnisz bezpłatny, krótki formularz, wskazując w nim informacje o swoim zapotrzebowaniu. Następnie specjaliści z serwisu szybko przedstawią Ci ofertę od najlepszej firmy gotowej je zrealizować.

Sposoby na recykling odpadów budowlanych

Recyklingowi poddaje się wiele rodzajów odpadów budowlanych. Dużym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza przetwarzanie odpadów z betonu na kruszywa. Zazwyczaj metoda ta pozwala uzyskać surowiec wykorzystywany do wykonywania podbudowy dróg. W zależności od jakości odpadu możliwe jest też użycie go do powtórnej produkcji betonu albo stworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Utylizacja gruzu polega na jego rozdrobnieniu w specjalnych kruszarkach.

Podobnym sposobem przetwarza się odpady z cegieł ceramicznych. Powstały w ten sposób materiał może być wykorzystany m.in. do utwardzania placów manewrowych albo poboczy, wykonywania drenaży, budowy konstrukcji inżynieryjnych czy też zagęszczania gruntu.

Powszechnie recyklinguje się też drewno rozbiórkowe i budowlane. Można je powtórnie użyć do pozyskania surowca do produkcji płyt wiórowych różnego rodzaju. Niekiedy materiał ten przetwarza się na paliwo: pellet albo brykiet, jak również biomasę do wykorzystania w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Procesowi recyklingu podlegają też metale, zwłaszcza metale nieżelazne. Grzejniki, przewody, rury i inne części instalacji są szczególnie pożądane, ze względu na swą wysoką cenę. Przetwarza się też aluminium, miedź oraz różne ich stopy, jak również wyroby stalowe. Często wykorzystywane są one powtórnie jako elementy konstrukcyjne.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *