Niepubliczny rynek kapitałowy – czym sie wyróżnia i czy opłaca się na nim inwestować?

Inwestycje na giełdzie to jedna z najpopularniejszych metod lokowania kapitału. Oczywiście wiążą się one z pewnym ryzykiem, niemniej z tego tytułu można osiągnąć spore dochody. Warto pamiętać o tym, że mogą się one odbywać nie tylko na rynku publicznym, ale również niepublicznym.

Niepubliczny rynek kapitałowy – co to takiego?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, niepubliczny rynek kapitałowy określany jest również mianem rynku prywatnego lub nieformalnego. Najbardziej charakterystyczną jego cechą jest to, że zarówno sprzedający, jak i nabywcy, porozumiewają się ze sobą w ustalonym przez nich miejscu oraz czasie. Sposób zawierania przez nich transakcji cechuje duża dowolność. Oczywiście konieczne jest przy tym przestrzeganie obowiązującego prawa, niemniej transakcje na tym rynku są ograniczone. Praktyki na rynku niepublicznym są regulowane przez kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych. Obecnie transakcje na rynku niepublicznym cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Niepubliczny rynek kapitałowy – czym się wyróżnia?

Na niepublicznym rynku kapitałowym, podobnie jak na publicznym, możliwe jest zbycie papierów wartościowych oraz ich kupno. Transakcje te objęte są mniejszym regulacjom prawnym, niż ma to miejsce w przypadku transakcji na rynku publicznym. Koszty przygotowania do transakcji, a nierzadko także prowizje przy realizacji transakcji, są niższe. Kolejną cechą, jaka wyróżnia niepubliczny rynek kapitałowy, jest to, że działają na nim grupy inwestorów różniące się pod względem preferencji. Wskazuje się tu w szczególności na anioły biznesu, fundusze inwestycyjne typu private equity czy na indywidualnych inwestorów.

Niepubliczny rynek kapitałowy – jakie daje korzyści?

Niepubliczny rynek kapitałowy daje możliwość inwestowania na wszystkich etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki temu inwestor ma większe pole do popisu, jeżeli chodzi o dobór przedmiotu inwestycji. Poza tym ma dostęp do wielu innowacyjnych i unikatowych przedsiębiorstw.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *