Jaka jest różnica pomiędzy pożyczką a kredytem?

Poprawna terminologia finansowa i prawnicza często różni się od kolokwialnego zastosowania poszczególnych pojęć. Klasycznym przykładem takiej sytuacji pozostaje rozróżnienie między kredytem a pożyczką. Chociaż w mowie potocznej stosujemy te określenia zamiennie, w świetle przepisów prawa zachodzą między nimi fundamentalne różnice. Czym jest kredyt i kto może go udzielać? Jakie zasady obowiązują w przypadku udzielania pożyczek?

Czym jest kredyt, a czym pożyczka?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia różnic między pojęciem kredytu i pożyczki, warto przedstawić powszechnie uznaną definicję tych terminów. Mianem kredytu określamy usługę przekazania środków pieniężnych kredytobiorcy, który może nimi dysponować w ramach określonych w umowie celów. Kredyt wymaga stworzenia pisemnej umowy i jest udzielany odpłatnie. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w ściśle określonym terminie, a wartość należności względem kredytodawcy zostaje powiększona o ustalone oprocentowanie. Pożyczka stwarza więcej możliwości przedmiotowego wsparcia, gdyż może dotyczyć zarówno środków pieniężnych, jak i rzeczy oznaczonych co do gatunku. Podobnie jak w przypadku kredytu, pożyczkodawca ma obowiązek terminowego zwrotu należności do podmiotu udzielającego wsparcia.

W czym zatem tkwią różnice? Otóż kredyt podlega regulacjom prawnym wyszczególnionym w ustawie Prawa bankowego. Stan ten oznacza, że pojęcie kredytu może być stosowane wyłącznie przez instytucje bankowe, które tworzą rozmaite propozycje kredytów dedykowanych dla wielu grup klientów. Pożyczkę natomiast mogą udzielać zarówno banki, jak i podmioty pozabankowe. Ramy prawne dla pożyczek znajdziemy w Kodeksie Cywilnym i ustawie o kredytach konsumenckich. Przyznawaniem pożyczek zajmują się nie tylko profesjonalne biura pożyczkowe, lecz także osoby prywatne. Przedmiotem umowy kredytu bankowego w każdym przypadku pozostają środki finansowe. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, umowa pożyczki nie tworzy takiego ograniczenia. Co więcej, pożyczki można udzielić także nieodpłatnie.

Różnice między kredytem a pożyczką uwidaczniają się także w kwestiach proceduralnych. Każdy, kto przechodził proces wnioskowania o kredyt bankowy, doskonale zdaje sobie sprawę z licznych restrykcji wynikających z wyliczenia zdolności kredytowej i sprawdzenia historii w BIK. Tymczasem szybka pożyczka oferowana na rynku pozabankowym pozwala na znaczne ograniczenie czasu procedowania wniosku i uniknięcie uciążliwych formalności. Na polskim rynku funkcjonują rozmaite pożyczki pod zastaw nieruchomości lub ruchomych składników majątku, które umożliwiają finansowanie przedsiębiorców w kryzysie lub o niskim stażu rynkowym. Dzięki liberalizacji przepisów związanych z udzielaniem pożyczek pomoc finansowa może dotrzeć do osób nieposiadających zdolności kredytowej. Szybka pożyczka w formie chwilówki pomaga wyjść z okresowych tarapatów finansowych, jednak należy z niej korzystać w sposób przemyślany i poprzedzony analizą własnych możliwości.

Szybka pożyczka na dowolny cel – jak ją otrzymać?

Szybka pożyczka staje się faktem po wysłaniu wniosku internetowego, jaki znajdziesz pod adresem www.eksprespozyczka.pl. Po wpisaniu podstawowych danych osobowych i określeniu kwoty pożyczki zyskujemy dostęp do personalizowanej oferty pożyczki na konkurencyjnych warunkach. Ekspres Pożyczka świadczy usługi dla klientów indywidualnych, gwarantując pełną transparentność kosztów i szerokie możliwości negocjacji postanowień umownych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *