Jakie prawa ma pracownik w Niemczech?

Niemcy pozostają bardzo popularnym kierunkiem dla pracowników planujących emigrację zarobkową. Warto pamiętać, że realia niemieckiego prawa pracy są nieco inne, niż te, które znamy z polskiego podwórka. Jakie więc ma prawa pracownik w Niemczech?

Czas pracy w Niemczech

Zawsze jednym z podstawowych praw pracownika jest praca w ramach dopuszczalnego limitu godzin – w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Oczywiście Niemcy nie są tu wyjątkiem. U naszego zachodniego sąsiada tydzień pracy w ramach umowy na pełen etat twa 40 godzin, a pod pewnymi warunkami może zostać przedłużony do 48 godzin. Jednocześnie każdego dnia pracy pracownik może pracować 8 godzin. Wyjątkowo dobowy wymiar czasu pracy może zostać przedłużony do 10 godzin.

Pracownik w Niemczech nie może pracować bez przerwy dłużej niż przez 6 godzin. W dniu roboczym wynoszącym pomiędzy 6 a 9 godzin zawsze przysługuje mu przerwa wynosząca przynajmniej 30 godzin. W przypadku dziesięciogodzinnego dnia pracy taka przerwa musi wynosić co najmniej 45 minut. Zawsze po zakończeniu dnia pracy zatrudniony musi odpoczywać przez minimum 11 godzin. Jeżeli w tym obszarze dojdzie do jakichkolwiek nieprawidłowości, pracownik powinien skontaktować się z prawnikiem, dla którego niemieckiego prawo nie ma przeszkód. Taka kancelaria prawna Niemcy powinna także znać polskie realia. Stąd warto zwrócić się do prawników z Polski biegłych w niemieckim prawie.

Prawo do urlopu w Niemczech

Obok czasu pracy jednym z kluczowych praw pracownika jest prawo do urlopu. Zgodnie z niemieckim prawem pracy każdemu pracownikowi przysługuje zasadniczo 20 dni płatnego urlopu w każdym roku. Jednak w przypadku, gdy zatrudniony pracuje w trybie 6-dniowego tygodnia pracy, przysługuje mu dodatkowe cztery dni urlopu. W przypadku pracowników wyjeżdżających do Niemiec ważną sprawą są zasady nabywania prawa do urlopu. Otóż jeżeli ktoś jest zatrudniony w Republice Federalnej mniej, niż 6 miesięcy, to wymiar należnego mu urlopu jest proporcjonalny do przeprowadzonego okresu – 2 dni za każdy miesiąc pracy.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Niemiecki przedsiębiorca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. W kończącym się roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 12 euro brutto. Jednak należy pamiętać, że jest to stawka podstawowa. W niektórych branżach obowiązuje wyższa minimalna stawka godzinowa. Dobrym przykładem są wykwalifikowani pracownicy budowlani, którzy mogą liczyć aż o połowę wyższą płacę minimalną.

Oczywiście do katalogu praw pracowniczych w Niemczech należałoby doliczyć jeszcze wiele różnego rodzaju zagadnień. Jedno jest pewne: pracownicy wyjeżdżający z Polski do pracy w Republice Federalnej Niemiec zawsze powinni zadbać o swoje prawa. Kancelaria adwokacka Niemcy jest miejscem, w którym zawsze znajdą profesjonalną pomoc w dochodzeniu roszczeń od niemieckich pracodawców. Nawet gdyby wymagało to założenia sprawy w sądzie.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *