Faktoring w branży budowlanej: jak działa i na czym polega?

Faktoring to usługa finansowa, która pomaga przedsiębiorcom w zarządzaniu płynnością finansową. W branży budowlanej, gdzie okresy rozliczeniowe są długie, a projekty często wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych, faktoring może stać się kluczowym elementem sukcesu firmy. W niniejszym artykule przedstawiamy, na czym polega faktoring oraz jak działa w praktyce.

Dlaczego faktoring jest atrakcyjny dla branży budowlanej?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na finansowaniu faktur przed ich terminem płatności przez podmiot zewnętrzny, zwany faktorem. Firma, korzystając z faktoringu, sprzedaje swoje należności faktorowi, który z kolei udziela przedsiębiorstwu zaliczki na podstawie wartości tych faktur. W rezultacie, firma uzyskuje natychmiastowy dostęp do środków, które może zainwestować w bieżącą działalność, zamiast czekać na płatności od kontrahentów.

Branża budowlana charakteryzuje się długimi cyklami płatności oraz dużą skalą inwestycji w projekty. Dlatego właśnie, przedsiębiorstwa z tej branży są szczególnie narażone na problemy z płynnością finansową. Faktoring pozwala firmom budowlanym na natychmiastowe pozyskanie środków z wyemitowanych faktur, co umożliwia sfinansowanie kolejnych etapów inwestycji, pokrycie bieżących kosztów oraz utrzymanie stabilnej pozycji finansowej.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring może przybierać różne formy, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Dwa najpopularniejsze rodzaje to:

Faktoring pełny (bez regresu) – w tej opcji faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jeśli dłużnik nie ureguluje płatności, to faktor nie będzie dochodził zwrotu zaliczki od firmy, która skorzystała z faktoringu.

Faktoring z regresem – w tej opcji, jeśli dłużnik nie ureguluje płatności, faktor może żądać zwrotu udzielonej zaliczki od firmy, która skorzystała z faktoringu.

Jak przebiega proces faktoringu w branży budowlanej?

Proces faktoringu w branży budowlanej składa się z kilku etapów:

  1. Wybór faktora

Przedsiębiorstwo budowlane wybiera odpowiedniego dostawcę usług faktoringowych, biorąc pod uwagę czynniki takie jak koszty, warunki współpracy i doświadczenie w obszarze branży budowlanej.

  1. Umowa faktoringowa

Firma podpisuje umowę z wybranym faktorem, określającą warunki współpracy, takie jak prowizja, terminy płatności i rodzaj faktoringu.

  1. Cesja faktur

Przedsiębiorstwo przekazuje faktorowi wybrane faktury do sfinansowania. Faktor sprawdza wiarygodność kontrahentów oraz wartość przekazanych należności.

  1. Wypłata zaliczki

Po zaakceptowaniu faktur, faktor udziela przedsiębiorstwu zaliczki, która zwykle stanowi od 70% do 90% wartości przekazanych faktur. Pozostała część, pomniejszona o prowizję faktora, zostaje wypłacona po uregulowaniu płatności przez kontrahenta.

  1. Inkaso należności

Faktor zajmuje się obsługą należności, monitorując terminy płatności i przeprowadzając ewentualne działania windykacyjne.

  1. Rozliczenie transakcji

Po otrzymaniu płatności od kontrahenta, faktor przekazuje firmie budowlanej pozostałą część wartości faktury, pomniejszoną o prowizję.

Sprawdź również inne źródła finansowania przedsiębiorstw na https://www.bibbyfinancialservices.pl/centrum-wiedzy/poradnik-przedsiebiorcy/2020/12-zrodel-finansowania-biznesu.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *